Gehandicaptenraad Steenwijkerland

De raad heeft een adviesorgaan ingesteld met als doel de openbare ruimte zodanig in te richten dat gehandicapten er ook gebruik van kunnen maken. De Gehandicaptenraad heeft als oogmerk te bewerkstellingen dat gehandicapten voor zelforganisatie vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het (mede) voor hen te voeren gemeentelijk integraal beleid.

Meer informatie vindt u op de website www.gehandicaptenraadsteenwijkerland.nl