Aanvragen hulp en/of ondersteuning

Heeft u zorg of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de gemeente.

U kunt een melding doen bij de gemeente als u zorg of ondersteuning nodig heeft. U heeft de mogelijkheid om binnen 7 dagen na de melding een persoonlijk plan aan te leveren waarin staat wat volgens u de oplossing voor uw vraag is. Heeft u hulp nodig met het opstellen van een persoonlijk plan of heeft u andere vragen? Dan kunt u gebruik maken van gratis cliëntondersteuning van Sociaal Werk De Kop.

Persoonlijk gesprek    

Naar aanleiding van uw melding krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met een Wmo consulent. In dit gesprek bespreekt u uw vraag en denkt u samen na over mogelijke oplossingen. Soms liggen de oplossingen op een ander vlak dan waar u in eerste instantie aan denkt. Samen met de Wmo consulent kijkt u naar wat u zelf kunt, welke mensen in uw omgeving kunnen helpen en welke andere oplossingen in de gemeente beschikbaar zijn.     

Als u het prettig vindt mag er een vertrouwd persoon bij het gesprek aanwezig zijn, zoals een familielid of de cliëntondersteuner vanuit Sociaal Werk De Kop.

Ondersteuningsplan

Na het persoonlijke gesprek ontvangt u van de Wmo consulent een ondersteuningsplan. Hierin is samengevat wat u samen heeft besproken en welke oplossingen voor uw situatie mogelijk zijn. Ook staat in dit plan wat u zelf kunt doen en wat de gemeente eventueel voor u gaat doen.

Het aanvragen van de hulp

Na de onderzoeksfase van maximaal 6 weken kunt u (als dit nodig is) een aanvraag voor een maatwerkvoorziening indienen. Bij het ondersteuningsplan vindt u een aanvraagformulier voor een maatwerkvoorziening. Dit formulier kunt u met het ondertekende ondersteuningsplan naar ons terugsturen. Binnen 2 weken na ontvangst van uw aanvraagformulier ontvangt u een beschikking waarin staat of, en welke zorg u ontvangt.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor een ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie: www.hetcak.nl

Vanaf 1 januari 2019 betaalt u maximaal € 17,50 per huishouden voor een periode van 4 weken. Bij het berekenen van uw eigen bijdrage wordt dan niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen.