Opvoeden en opgroeien

Ieder kind in Nederland heeft het recht om gezond en veilig op te groeien. De jeugdwet zorgt ervoor dat kinderen tot 18 jaar en hun ouders hulp en ondersteuning kunnen krijgen op het gebied van opvoeden en opgroeien. De gemeente is hier verantwoordelijk voor.

Taken Sociaal Werk De Kop

U kunt voor al uw vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien, relaties en geldzaken terecht bij Sociaal Werk De kop. Sociaal Werk De Kop bekijkt samen met u en/of uw kind welke ondersteuning nodig is om de situatie te verbeteren.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Sociaal werk de Kop. Dat kan telefonisch via het nummer 0521- 74 50 80 of per e-mail naar info@sociaalwerkdekop.nl Meer informatie: www.sociaalwerkdekop.nl

Taken jeugdconsulenten

In sommige gevallen blijkt dat een kind gespecialiseerde hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld bij autisme, ADHD of een (licht) verstandelijke beperking. U kunt dan zelf een aanvraag doen bij de gemeente. Samen met een jeugdconsulent kunt u een ondersteuningsplan maken. In dit plan staat wat u kunt doen om de vragen/problemen op te lossen, of er hulpverlening ingezet wordt en indien nodig welke hulpverlening dat is. Samen met de jeugdconsulent kijkt u welke acties nodig zijn, wie de acties uitvoert en wanneer deze klaar (moeten) zijn. U kunt het ondersteuningsplan tussentijds evalueren met de jeugdconsulent.

Dyslexie

Gespecialiseerde dyslexiezorg valt ook onder jeugdhulp. Meer informatie over dyslexie.

Zorg in natura en persoonsgebonden budget (pgb)    

Jeugdhulp wordt uitgevoerd door organisaties waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. Dit heet ‘zorg in natura’. Zorg in natura is niet altijd de meest passende oplossing voor uw vraag of probleem. Onder bepaalde voorwaarden kunt u zelf zorg inkopen voor uw kind met een persoonsgebonden budget.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de jeugdconsulenten van de gemeente. Dat kan telefonisch via het nummer 14 0521 of per e-mail naar consulenten@steenwijkerland.nl

Crisissituatie

Heeft u vermoedens of is er sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling? Neem dan contact op met de jeugdconsulenten van de gemeente. Zij zijn op werkdagen (ook vrijdagmiddag) telefonisch bereikbaar van 9.00 - 17.00 uur via het nummer 14 0521. Voor spoedvragen na 17.00 uur en in het weekend kunt u contact opnemen met Veilig Thuis IJsselland via het nummer 0800 2000.