Dyslexie

Scholen hebben de taak om dyslexie te signaleren en zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van kinderen met dyslexie. Scholen moeten hiervoor passend onderwijs aanbieden.

Gespecialiseerde dyslexiezorg    

Als de extra begeleiding vanuit school onvoldoende helpt, kan de school u doorverwijzen naar gespecialiseerde dyslexiezorg. De school mag niet zomaar doorverwijzen, maar moet aantonen dat zij voldoende heeft gedaan om het lees- en spellingsniveau van uw kind te verbeteren.

Vergoeden dyslexiezorg    

De gemeente vergoedt de diagnose en behandeling als deze zijn uitgevoerd door een dyslexie-zorgaanbieder waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. Heeft de school een verwijzing of rapportage gemaakt, dan kunt u (of de school) rechtstreeks contact opnemen met de dyslexie-zorgaanbieder. Deze beoordeelt het dossier en controleert of het aan de criteria voldoet.

Hulpmiddelen niet vergoed    

Hulpmiddelen voor dyslexie worden niet door de gemeente vergoed. Wij adviseren u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Mogelijk vallen de hulpmiddelen wel onder de dekking van uw (aanvullende) zorgverzekering.      

Dyscalculie

De school kan passend onderwijs bieden als uw kind problemen heeft met rekenen (dyscalculie). Onderzoek naar of de behandeling van dyscalculie valt niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.