Veilig thuis IJsselland

Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt. Bij huiselijk geweld is het slachtoffer meestal afhankelijk van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als seksueel of psychisch. Bij huiselijk geweld kun je denken aan kindermishandeling, ouderenmishandeling en geweld in de relatie.

Hoe herken je huiselijk geweld

Er zijn verschillende signalen die u kunnen opvallen. Stil en teruggetrokken gedrag, of juist heel druk gedrag. Schrikken van aanrakingen, vaak verwondingen hebben. Maar ook een onverzorgd uiterlijk. Ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind. Of een partner die je nooit buiten ziet.

Wat kan ik doen

Praten helpt echt. U kunt praten met een ander, of met degene waar je je zorgen over maakt. Als u niks doet, verandert er zeker niks. Er zijn hulpverleners die meer weten over huiselijk geweld. Bijvoorbeeld medewerkers van Sociaal Werk De Kop of medewerkers jeugdhulp/Wmo van de gemeente Steenwijkerland.

Advies vragen of een melding doen

U kunt ook rechtstreeks contact zoeken met een Veilig Thuis organisatie. In deze regio is dat: Veilig Thuis IJsselland; het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt er terecht voor meer informatie, advies over wat je zelf kunt doen of voor het melden van mishandeling. Het telefoonnummer van Veilig Thuis is: 0800 - 2000. Dit gratis telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Als u belt, wordt gevraagd om uw plaatsnaam in te spreken. Daarmee kom je vanzelf terecht bij de Veilig Thuis bij jou in de buurt. Is er direct gevaar? Aarzel dan niet en bel 112.

Meer informatie vindt u op de website van Veilig Thuis IJsselland: www.vtij.nl