Taken op het gebied van zorg, jeugd en werk

Sinds 1 januari 2015 hebben we te maken met de Jeugdwet, de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. De gemeente heeft extra taken op het gebied van zorg, jeugd en werk erbij gekregen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben op het gebied van:Label transities Wmo

  • Opvoeden en opgroeien (Jeugdhulp)
  • Zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving (Wmo)
  • Herintreden op de arbeidsmarkt van mensen met een arbeidsbeperking (Participatiewet)

Nuttige links

Contact

Wilt u aanvullende informatie of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum, via telefoonnummer 14 0521. U kunt ons ook een e-mail sturen: info@steenwijkerland.nl.