Taken op het gebied van zorg, jeugd en werk

Sinds 1 januari 2015 hebben we te maken met de Jeugdwet, de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. De gemeente heeft extra taken op het gebied van zorg, jeugd en werk erbij gekregen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben op het gebied van:

  • Opvoeden en opgroeien (Jeugdwet)
  • Zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving (Wmo)
  • Herintreden op de arbeidsmarkt van mensen met een arbeidsbeperking (Participatiewet)

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.