Nieuws

  • Blijk van waardering voor mantelzorgers

    26 augustus 2015

    Het college van B&W heeft ingestemd met een jaarlijkse blijk van waardering aan mantelzorgers. Gemeentes zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de verstrekking van een jaarlijkse blijk van waardering aan mantelzorgers.

  • Werkbedrijf Regio Zwolle van start

    29 mei 2015

    Een reguliere werkplek voor zoveel mogelijk mensen. Daar streven partijen in de regio Zwolle de komende jaren gezamenlijk naar. Om deze ambitie te bekrachtigen, hebben veertien gemeenten in de regio Zwolle, werkgeversorganisaties, vakbonden, onderwijsinstellingen en UWV vanmiddag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De samenwerking krijgt vorm in het 'Werkbedrijf Regio Zwolle’, dat als één van de 35 werkbedrijven in ons land van start gaat. De ondertekening is bedoeld als markering: niet alleen zijn de handtekeningen gezet, óók hebben de partijen hun concrete ambities uitgesproken.