Vanaf 1 januari 2018: nieuwe organisatie Sociaal Werk De Kop

Vanaf 1 januari 2018 is er in Steenwijkerland één organisatie voor alles wat met sociaal werk te maken heeft: Sociaal Werk De Kop. Hier valt ook het maatschappelijk werk en het welzijnswerk onder dat nu nog door Zorggroep Oude en Nieuwe Land, MEE en Timpaan wordt gedaan. Vanaf 1 januari 2018 kunt u met al uw vragen over gezondheid, ondersteuning, relaties, welzijn en zorg terecht bij Sociaal Werk De Kop.

Welke taken horen vanaf 1 januari 2018 bij Sociaal Werk De Kop?

  • Maatschappelijk werk
  • Welzijnswerk
  • Jongerenwerk
  • Cliëntondersteuning
  • Ondersteuning van mantelzorgers
  • Ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersprojecten
  • Opvoedondersteuning
  • Ondersteuning bij sport, bewegen en een gezonde leefstijl

Vanaf 1 januari 2018 kunt u terecht bij

Sociaal Werk De Kop
Telefoonnummer: (0521) 745 080
E-mail: info@sociaalwerkdekop.nl
Website: www.sociaalwerkdekop.nl

U kunt ook bij Sociaal Werk De Kop terecht voor o.a. de Rechtswinkel, het Mantelzorgnetwerk en  Bureau Vrijwilligerswerk (vanaf 1 januari: het Vrijwilligersinformatiepunt).

Jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar

Heeft u vragen over opgroeien en opvoeden? Dan kunt u terecht bij de GGD. Voorheen ging u met deze vragen en voor voorlichtingsactiviteiten naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Nu is de GGD er voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Natuurlijk kunt u met vragen over uw kind ook terecht bij de jeugdverpleegkundige op school of kinderopvang.

Consultatiebureau voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar is er het Consultatiebureau. Ook dit valt nu onder de GGD. Voor u verandert er niets. Het Consultatiebureau blijft op de locaties waar het nu zit (Steenwijk, Steenwijkerwold, Oldemarkt, Giethoorn, Blokzijl, Sint Jansklooster en Vollenhove). Wel is er een nieuw telefoonnummer: (088) 44 30 702.

Integratie nieuwkomers

Deze taak lag tot nu toe bij Timpaan. Vanaf 1 januari 2018 is Vluchtelingenwerk Oost Nederland verantwoordelijk voor de begeleiding van statushouders in onze gemeente. Zij zijn te bereiken onder telefoonnummer (026) 37 02 777 en via agidder@vluchtelingenwerk.nl en gdebruine@vluchtelingenwerk.nl .

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Dan kunt u terecht bij Sociaal Werk De Kop. Dat kan telefonisch via het nummer (0521) 745 080 of per e-mail naar info@sociaalwerkdekop.nl

 

Logo Sociaal Werk De Kop