Inkomensondersteuning

Er zijn verschillende financiële regelingen, zoals een uitkering of een bijdrage voor bijvoorbeeld een bezoek aan bioscoop of theater voor mensen met geen of een laag inkomen.

Uitkeringen

De IGSD verstrekt verschillende uitkeringen:

  • bijstandsuitkeringen (Participatiewet)

  • regelingen voor startende ondernemers en zelfstandigen met financiële problemen (Bbz 2004)

  • uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW-uitkering)

  • uitkeringen voor oudere zelfstandigen (IOAZ-uitkering)

Informatie over uitkeringen vindt u op de website van de IGSD.
 

Minimabeleid

Bent u inwoner van de gemeente Steenwijkerland en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een beroep doen op het minimabeleid en mogelijk in aanmerking komen voor:

  • een bijdrage voor sociaal culturele activiteiten, zoals een bezoek aan bioscoop of theater of lidmaatschap van een (sport)vereniging.

Heeft u verder ook weinig spaargeld en ander vermogen, dan kunt u mogelijk (ook) in aanmerking komen voor:

  • een bijdrage in de kosten van een identiteitsbewijs. Dit geldt ook voor uw kinderen tussen de 14 en 18 jaar;

  • een bijdrage ten behoeve van uw minderjarige kinderen in de kosten van de peuterspeelzaal, het voortgezet onderwijs en/of een computer.

Meer informatie over het minimabeleid vindt u op de website van de IGSD.

Regeling Chronisch Zieken

Betaalde u in 2015 en/of 2016 het verplicht eigen risico? En heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een bijdrage krijgen voor uw kosten van het verplicht eigen risico over de jaren 2015 en 2016. Meer informatie over de Regeling Chronisch Zieken vindt u op de website van de IGSD.
 

Toeslagen

Bij de Belastingdienst hebben ze een aantal toeslagen, waar u misschien recht op heeft. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.