Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD)

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) helpt u bij het vinden van werk en bij het aanvragen van een uitkering.

De gemeenten Steenwijkerland en Westerveld hebben de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand overgedragen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland & Westerveld (ISGD-SW).

Taken en regelingen

De IGSD voert de volgende taken uit:

  • Participatiewet

  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

  • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

  • Bijzondere bijstand en minimabeleid

  • Wet Inburgering (WI)

  • Wet Kinderopvang op cliëntniveau

  • Reïntegratie (ondersteuning geven bij het vinden naar werk en scholing)

  • Schuldhulpverlening

Contact

Het Werkplein is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Het Werkplein is dan ook telefonisch bereikbaar. Uw consulent Inkomen is alleen telefonisch bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur van 9.00 tot 10.00 uur. Alle actuele informatie over werk en inkomen kunt u vinden op www.igsd-sw.nl.

Wet sociale werkvoorziening (WSW)

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) wordt uitgevoerd door NoordWestGroep in Steenwijk. Alle informatie is te vinden op www.noordwestgroep.nl.