Bestemmingsplan, informatie aanvragen

Voor alle grond in Nederland moet een bestemmingsplan gelden. Gemeenten zijn volgens de wet verplicht om voor hun hele grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Deze wet heet de Wet ruimtelijke ordening en is op 1 juli 2008 in werking getreden.
Een bestemmingsplan is een bindend plan voor zowel de overheid als voor de burgers. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Ze wijst hierbij de de bestemming (functie) van de grond aan en geeft regels over het gebruik van de grond en wat daarop gebouwd mag worden(bouwwerken).

Wat staat er in een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat omschreven waarvoor u een terrein of pand mag gebruiken. Zo kunt u in een bestemmingsplan terugvinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden e.d. zijn toegestaan. In een bestemmingsplan kunt u ook terugvinden of uw woning mag worden uitgebreid. En of er op uw erf een berging mag worden gebouwd en zo ja, tot welke oppervlakte en hoogte. Als u een bouwvergunning nodig heeft voor een verbouwing, dan zal deze getoetst worden aan het bestemmingsplan.

Wanneer heeft u informatie over een bestemmingsplan nodig?

Het is verstandig bestemmingsplaninformatie op te vragen, als u plannen heeft om:

  • grond en/of een bouwwerk te (ver)kopen
  • te gaan (ver)bouwen of
  • om het bestaande gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen

 

Plannen inzien

Een bestemmingsplan kunt u online bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan ook inzien bij de gemeente.

Afspraak maken

Maak online een afspraak om een bestemmingsplan in te zien.

Online

U kunt informatie opvragen via het formulier verzoek om informatie bestemmingsplannen.

Balie

U kunt informatie verkrijgen bij de balie Bouwen en Vergunningen van de gemeente Steenwijkerland. U kunt dan eventueel een kopie van een gedeelte van een bestemmingsplan meekrijgen. Wel bent u hiervoor leges verschuldigd.

Schriftelijk

Wilt u een (gedeelte van een) bestemmingsplan thuis ontvangen? Dan kunt u een schriftelijke aanvraag indienen.

Kosten

Er zijn leges verbonden aan het verkrijgen van een kopie van een bestemmingsplan of een gedeelte van een bestemmingsplan.