Bestemmingsplan inzien

Wilt u weten welke activiteiten in een gebied zijn toegestaan? Dan kunt u het bestemmingsplan van dat gebied raadplegen. Een bestemmingsplan beschrijft hoe een bepaald deel van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. De functie die het gebied heeft, bepaalt wat mogelijk is. Zo mag er bijvoorbeeld geen industrie gevestigd worden in gebied met de bestemming 'wonen'.

Plannen inzien

Een bestemmingsplan kunt u inzien bij de gemeente, maar u kunt een plan ook online raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

Toelichting

Hierin zijn de kenmerken en bedoelingen van een gebied vastgelegd.

Plankaart

Op de kaart staat het bestemmingsplan getekend. De bestemmingen staan daarop aangegeven met kleuren, strepen en lettercodes.

Bestemmingsplanregels

In de regels staat omschreven wat wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming.