Asbest verwijderen

Wilt u asbest in of rondom uw woning (laten) verwijderen? Dan moet u een sloopmelding asbest indienen. Met deze melding geeft u aan dat u op een bepaalde datum sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, waarbij asbesthoudende materialen worden gesloopt, verwijderd en afgevoerd.

Wanneer sloopmelding indienen

U moet een sloopmelding asbest indienen:

  • als u tot maximaal 35m2 asbesthoudend materiaal uit uw woning of bijgebouw gaat slopen of verwijderen. Het gaat dan om losliggende asbesthoudende vloertegels, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of geschroefde, hechtgebonden en onbeschadigde asbesthoudende platen. En de woning of het bijgebouw wordt niet bedrijfsmatig gebruikt. De sloopmelding moet u minimaal 5 dagen van tevoren indienen.
  • als u meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal uit uw woning of bijgebouw wilt laten slopen of verwijderen. Dit mag u alleen door een gecertificeerd bedrijf laten doen. Deze sloopmelding moet u 4 weken van tevoren indienen.

Sloopmelding indienen

U kunt uw sloopmelding asbest indienen via Omgevingsloket online. De Omgevingsdienst IJsselland handelt vervolgens uw melding af.

Bijlagen bij de sloopmelding asbest

Vergeet niet bij uw melding de volgende gegevens mee te sturen:

  • kleurenfoto’s van de asbesthoudende materialen
  • asbestinventarisatierapport (maximaal 3 jaar oud). Dit hoeft alleen bij panden voor 1994 en als het om meer dan 35m2 gaat
  • plattegrond of doorsnedetekening van het pand
  • situatietekening van het pand en eromheen

Kosten

Geen kosten

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst IJsselland.