Melding inrit/oprit

Wilt u een inrit/oprit maken naar de weg of een verandering brengen in een bestaande inrit/oprit naar de weg? Meld dit dan aan de gemeente.

U kunt een melding doen voor het aanleggen of veranderen van een inrit/oprit.

Benodigde informatie

  • Het adres waar de inrit/oprit wordt aangelegd of veranderd, als dit niet uw eigen adres is;
  • De afmetingen (max. 4 m. breed) die de inrit/oprit heeft/krijgt;
  • Gegevens van de aannemer door wie u de werkzaamheden laat uitvoeren;
  • Een duidelijke situatieschets van de gewenste inrit/oprit;
  • Een foto van de huidige situatie.

Nadere voorwaarden

De gemeente kan nadere voorwaarden stellen aan de aanleg van een inrit/oprit. In de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:12) leest u meer over de voorwaarden voor het maken of veranderen van de inrit/oprit.

Kosten

Als er bijvoorbeeld een trottoirkolk of lichtmast verplaatst moet worden of als er een gemeentelijke boom moet worden gekapt, dan moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente voert deze werkzaamheden uit. U krijgt een factuur voor de kosten hiervan.

Afhandelingstermijn aanvraag

De gemeente beslist binnen zes weken na ontvangst van de melding of de inrit/oprit aangelegd of veranderd mag worden. Ontvangt u binnen deze termijn geen reactie van de gemeente? Dan mag u de gewenste inrit/oprit aanleggen of veranderen.

Schriftelijk

U kunt ook schriftelijk een melding doen voor het aanleggen of veranderen van een inrit/oprit (pdf, 178 KB).

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Dan kunt u bellen met ons Klantcontactcentrum, telefoon 14 0521.