Welstandsniveau groen

Onder niveau groen valt het grootste deel van de bebouwing die na de tweede wereldoorlog is gebouwd.

Hieronder vallen: