Buitengebied Steenwijkerland Beleidsnotitie

Deze Beleidsnotitie wordt in belangrijke mate gevoed door de Omgevingsvisie 'Waardevast Landschap'. In deze Omgevingsvisie worden op een hoger schaalniveau beleidsuitspraken gedaan over de koers die de gemeente Steenwijkerland wil gaan varen. Begrippen als 'identiteit' en 'sturen op kwaliteit' vormen de belangrijkste bouwstenen van de Omgevingsvisie. In deze Beleidsnotitie wordt de Omgevingsvisie opgepakt en verder uitgewerkt. Vervolgens wordt de Beleidsnotitie vertaald in de regels van het Omgevingsplan. Op die manier ontstaat een logische verbinding, die loopt van Strategisch (Omgevingsvisie), via Tactisch (Beleidsnotitie) naar Operationeel (Omgevingsplan) niveau.
Later is de Beleidsnotitie toetsingskader voor initiatieven die niet direct mogelijk zijn op basis van het Omgevingsplan Buitengebied, maar waarvoor een herziening van het Omgevingsplan moet plaatsvinden.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Buitengebied Steenwijkerland Beleidsnotitie pdf, 3MB