Omgevingsplan voor het buitengebied in de maak

De gemeente Steenwijkerland is bezig met de voorbereidingen voor het maken van een omgevingsplan voor het buitengebied. Het plan komt in de plaats van het bestemmingsplan en de beheersverordening. Wethouder Wim Brus: ‘Het omgevingsplan wordt een belangrijk document. Het geeft straks bijvoorbeeld aan waar je in het buitengebied wel en niet kunt bouwen en welke ontwikkelruimte er is. We willen bewoners van en ondernemers in het buitengebied nadrukkelijk betrekken bij het opstellen van het plan. Daarom organiseren we op 9 en 10 mei twee gespreksavonden, waarvoor we iedereen persoonlijk gaan uitnodigen.’

In het omgevingsplan worden, naast regels over bouwen en het gebruik van een perceel, ook regels uit andere verordeningen opgenomen. Bijvoorbeeld uit de Welstandsnota, de kapverordening en delen van de Algemene Plaatselijke Verordening. Wethouder Wim Brus: ‘Dat betekent dat er straks één document is waar alle informatie te vinden is. Wel zo overzichtelijk.’

Landelijke pilot

Het opstellen van het Omgevingsplan Buitengebied vloeit voort uit de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2019 van kracht wordt. Wethouder Wim Brus: ‘Dat betekent dat we niet de enige gemeente zijn die een omgevingsplan gaat opstellen. Landelijk draaien we mee in een pilot. Dat betekent dat we samen met de andere pilot-gemeenten ervaringen kunnen uitwisselen en kennis kunnen delen. Ons uitgangspunt is, dat er straks een plan ligt waarmee we met elkaar uit de voeten kunnen: inwoners, ondernemers én gemeente.’

Meer informatie over het Omgevingsplan Buitengebied is te vinden op www.steenwijkerland.nl/omgevingsplan