Omgevingsvisie Steenwijkerland

Hoe zien vestingstad Steenwijk, de kernen en het landelijk gebied van Steenwijkerland er in 2030 uit? Die vraag staat centraal in de Omgevingsvisie Steenwijkerland.

Een Omgevingsvisie is een belangrijk document. Het geeft de richting aan voor ruimtelijke plannen en alles wat daarmee te maken heeft. Inmiddels ligt er een concept van de Omgevingsvisie. Deze is tot stand gekomen na breed overleg met een vertegenwoordiging van diverse partijen, zoals ondernemers, plaatselijk belangen en wijkorganisaties, maar ook buurgemeenten, waterschap en provincie. Dit concept ligt tot 21 februari 2017 ter inzage. Dat betekent dat iedereen er tot die datum op kan reageren.

Inloopmiddag/avonden

Wilt u meer weten of heeft u vragen over de concept Omgevingsvisie? U bent van harte welkom op een van de drie inloopmiddagen/avonden. Deze inloopavonden zijn van 17.00 uur tot 19.30 uur op:

  • Maandag 30 januari 2017 in MFC de Zuidwester in Steenwijk

  • Dinsdag 31 januari 2017 in MFC Dalzicht in Oldemarkt

  • Donderdag 2 februari 2017 in Zalencentrum de Burght in Vollenhove

Bijlagen