Omgevingsplan

Wat er in onze Omgevingsvisie staat, vertalen we in juridische kaders (regels). Wat mag wel en wat mag niet? Een aanvraag voor een vergunning moeten we tenslotte ergens aan kunnen toetsen. U kunt straks met één muisklik op de kaart zien welke regels er voor een perceel of gebied gelden.

We zijn al bezig met een omgevingsplan voor het buitengebied. Het is de bedoeling dat dit plan straks onderdeel gaat uitmaken van het omgevingsplan voor onze hele gemeente.