Voorwaarden

Om voor de starterslening in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden.

  • U woont ten minste 1 jaar in de gemeente Steenwijkerland. Op deze voorwaarde zijn 2 uitzonderingen van toepassing.

  • U koopt een bestaande woning (geen voormalige huurwoning van een woningcorporatie) of een nieuwbouwwoning in de gemeente Steenwijkerland waarvan de koopsom niet hoger is dan € 200.000,-.

  • U gaat zelf wonen in de woning waarvoor de starterslening wordt verstrekt.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de verordening starterslening.