Verhuizen

Gaat u verhuizen? Geef uw verhuizing dan binnen 5 dagen na of maximaal 4 weken voor de verhuisdatum door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dus ook als u binnen de gemeente van adres verandert. U kunt iemand machtigen om dit voor u te doen.

U kunt:

Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet de hoofdbewoner een verklaring van inwoning invullen.
Verhuist u naar het buitenland? Informatie hierover vindt u op de pagina Verhuizen naar het buitenland.
Verhuist u naar Nederland? Informatie hierover vindt u op de pagina Verhuizen naar Nederland.

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
 • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
 • Ouder voor een inwonend kind;
 • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
 • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.

Briefadres

Als u geen vast woonadres heeft of in een instelling verblijft, kunt u zich op een briefadres laten inschrijven. Dat kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn. Meer informatie over briefadres.

Instanties die geïnformeerd worden

Als u verhuist, informeert de gemeente de volgende instanties:

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
 • Pensioenfondsen
 • Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Waterschappen
 • Zorgverzekeraar

Uw afvalinzamelingsgegevens worden automatisch overgezet naar uw nieuwe adres binnen de gemeente. Meer informatie hierover vindt u op de pagina afvalstoffenheffing.

Afspraak maken

U kunt ook een afspraak maken om uw verhuizing door te geven.

Afspraak maken

Schriftelijk

U kunt uw verhuizing schriftelijk doorgeven (pdf, 241 KB). U kunt ook schriftelijk een verklaring van inwoning invullen (pdf, 263 KB).

Meenemen/meesturen

 • (Kopie van) geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
 • Kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening;
 • Als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van inwoning (pdf, 263 KB) met kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs.

Vragen

Voor meer informatie over het doorgeven van uw verhuizing kunt u contact opnemen met de gemeente.