Verhuizen

Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit binnen 5 dagen na of maximaal 30 dagen voor de verhuisdatum. Ook als u binnen de gemeente van adres verandert.

Als u uw verhuizing later dan 5 dagen na de verhuizing doorgeeft, geldt deze doorgeefdatum als verhuisdatum.

U kunt:

Woont er al iemand op het nieuwe adres? Dan heeft u een verklaring van de bewoner nodig.

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Verhuizen naar het buitenland

Vertrekt u voor minimaal 8 maanden over de periode van 1 jaar naar het buitenland? Dan moet u dat binnen 5 dagen voor vertrek melden bij de gemeente. Meer over verhuizen naar het buitenland.

Verhuizen naar Nederland

Komt u naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer ontvangt u na registratie in de Basisregistratie Personen (BRP). Meer over verhuizen naar Nederland.

Wie kan de verhuizing doorgeven

 • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
 • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
 • Ouder voor een inwonend kind;
 • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
 • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.

Briefadres

U kunt een briefadres aanvragen als u (nog) geen (vast) woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Verblijft u in een tehuis of inrichting en u kunt of wilt zich niet inschrijven op het adres hiervan, dan kunt u een briefadres aanvragen. De gemeente beoordeelt de aanvraag.

Instanties die geïnformeerd worden

Als u verhuist, informeert de gemeente de volgende instanties:

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
 • Pensioenfondsen
 • ROVA (afval)
 • Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Waterschappen
 • Zorgverzekeraar

Afval

Voor de meeste woningen in Steenwijkerland geldt dat er een container is voor groente-, fruit- en tuinafval en een container voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Er is geen container voor restafval. Restafval brengt u naar de dichtstbijzijnde ondergrondse afvalcontainer. U heeft een ROVA-pas nodig om deze te openen. De pas hoort bij de woning. Is er geen ROVA-pas aanwezig? Neem dan contact op met ROVA.
Als u wilt weten wanneer de ROVA de containers komt legen, kijk dan op de afvalkalender.
In Steenwijkerland zorgen scholen en verenigingen voor het inzamelen van oud papier.
Meer informatie over afvalinzameling en informatie over de kosten vindt u op de website.

Uw afvalinzamelingsgegevens worden automatisch overgezet naar uw nieuwe adres binnen de gemeente. Meer informatie hierover vindt u op de pagina afvalstoffenheffing.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken om uw verhuizing door te geven.

Schriftelijk

U kunt uw verhuizing schriftelijk doorgeven (pdf, 241 KB).
Woont er al iemand op het nieuwe adres? Dan kan de bewoner ook schriftelijk een verklaring invullen (pdf, 263 KB).

Meenemen/meesturen

 • (Kopie van) geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning)
 • Als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van de bewoner met kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs

Vragen

Voor meer informatie over het doorgeven van uw verhuizing kunt u contact opnemen met de gemeente.