Verhuizen

Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit binnen 5 dagen na of maximaal 30 dagen voor de verhuisdatum. Ook als u binnen de gemeente van adres verandert.

Als u uw verhuizing later dan 5 dagen na de verhuizing doorgeeft, geldt deze doorgeefdatum als verhuisdatum.

Verhuizing doorgeven

Verhuist er iemand met u mee? U kunt alleen uw partner met wie u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, kinderen of ouders meeverhuizen. Als er iemand anders meeverhuist, moet die persoon zelf de verhuizing doorgeven.

U kunt online uw verhuizing doorgeven.

Woont er al iemand op het nieuwe adres? Dan heeft u een verklaring van de bewoner nodig. De bewoner kan online een verklaring invullen.

Of maak een afspraak om uw verhuizing door te geven.
U neemt mee:

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument)
 • Als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van de bewoner met kopie van zijn of haar geldige identiteitsbewijs
Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Verhuizen naar het buitenland

Vertrekt u voor minimaal 8 maanden over de periode van 1 jaar naar het buitenland? Dan moet u dat binnen 5 dagen voor vertrek melden bij de gemeente. Meer over verhuizen naar het buitenland.

Verhuizen naar Nederland

Komt u naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer ontvangt u na registratie in de Basisregistratie Personen (BRP). Meer over verhuizen naar Nederland.

Wie kan de verhuizing doorgeven
 • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
 • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
 • Ouder voor een inwonend kind;
 • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
 • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.
Briefadres

U kunt een briefadres aanvragen als u (nog) geen (vast) woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Verblijft u in een tehuis of inrichting en u kunt of wilt zich niet inschrijven op het adres hiervan, dan kunt u een briefadres aanvragen. De gemeente beoordeelt de aanvraag.

Instanties die geïnformeerd worden

Als u verhuist, informeert de gemeente de volgende instanties:

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
 • Pensioenfondsen
 • ROVA (afval)
 • Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Waterschappen
 • Zorgverzekeraar
Afval

Voor de meeste woningen in Steenwijkerland geldt dat er een container is voor groente-, fruit- en tuinafval en een container voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Er is geen container voor restafval. Restafval brengt u naar de dichtstbijzijnde ondergrondse afvalcontainer. U heeft een ROVA-pas nodig om deze te openen. De pas hoort bij de woning. Is er geen ROVA-pas aanwezig? Neem dan contact op met ROVA.
Als u wilt weten wanneer de ROVA de containers komt legen, kijk dan op de afvalkalender.
In Steenwijkerland zorgen scholen en verenigingen voor het inzamelen van oud papier.
Wilt u meer informatie over de kosten van afvalinzameling, kijk dan op de pagina over de afvalstoffenheffing.

Uw afvalinzamelingsgegevens worden automatisch overgezet naar uw nieuwe adres binnen de gemeente.

Heeft u vragen?

Heeft u hulp nodig? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.