Onderzoek behoefte woonwagenstandplaatsen

Hoe groot is de behoefte aan standplaatsen voor woonwagens in de gemeente Steenwijkerland? Dat willen we graag weten. In september 2019 starten we daarom met een inventarisatie om die behoefte in beeld te brengen.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de adviezen van onder meer het college voor de Rechten van de Mens en het beleidskader Gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid dat op basis daarvan door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is opgesteld. Het beleid rondom woonwagenstandplaatsen moet onderdeel zijn van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid.

Vragenlijst

In september gaan we langs bij de huidige woonwagenbewoners in Vollenhove en Steenwijk. Daarnaast kan iedereen die in een woonwagen heeft gewoond of waarvan de ouders of grootouders op een erkende woonwagenstandplaats binnen Steenwijkerland wonen of hebben gewoond, de vragenlijst in te vullen.
Heeft u zich al gemeld, dan krijgt u de vragenlijst per post toegestuurd. Heeft u zich nog niet gemeld, stuur dan een mail naar woonwagens@steenwijkerland.nl Dan sturen we u de vragenlijst per post toe.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 14 0521.


Zie ook:

Vragenlijst over behoefte aan woonwagenstandplaatsen
Steenwijkerland gaat behoefte aan woonwagenstandplaatsen inventariseren