Steenwijkerland gaat behoefte aan woonwagenstandplaatsen inventariseren

De gemeente Steenwijkerland gaat in september onderzoek doen naar de behoefte aan standplaatsen voor woonwagens in de gemeente. Aanleiding voor het onderzoek zijn de adviezen van onder meer het college voor de Rechten van de Mens en het beleidskader Gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid dat op basis daarvan door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is opgesteld. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Het beleid rondom woonwagenstandplaatsen moet onderdeel zijn van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Het college van B&W wil daar op een zorgvuldige manier invulling aan geven. Daarom beginnen we met een inventarisatie om de behoefte aan standplaatsen in kaart te brengen. Dat doen we bij de bewoners op de bestaande woonwagenstandplaatsen en daarnaast kunnen mensen die in de doelgroep vallen een vragenlijst invullen. Op basis van die inventarisatie gaan we bepalen of er vervolgstappen nodig zijn. Dat doen we in samenwerking met Woonconcept en Wetland Wonen.’

In de gemeente Steenwijkerland zijn op dit moment 29 standplaatsen voor woonwagens. Tot nu toe hanteert de gemeente het uitgangspunt dat er geen standplaatsen verdwijnen en ook geen standplaatsen bijkomen. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid moet ruimte bieden aan het woonwagenleven. Dan moet je wel in beeld hebben waar de behoefte ligt. Waar geven bijvoorbeeld jongeren die nu nog bij hun ouders in de woonwagen wonen, straks de voorkeur aan? Dat gaan we allemaal in beeld brengen.’

Vragenlijst

De gemeente begint na de zomer, in de maand september, met de inventarisatie. Vanaf september kan ook de vragenlijst ingevuld worden. Dit zal op dat moment nog breed bij de doelgroep bekend worden gemaakt.