Vragenlijst over behoefte aan woonwagenstandplaatsen

Hoe groot is de behoefte aan standplaatsen voor woonwagens in de gemeente Steenwijkerland? Dat willen we graag weten. Daarom hebben we een vragenlijst gemaakt die ingevuld kan worden.

In de maand september gaan we daarvoor bij de huidige woonwagenbewoners in Vollenhove en Steenwijk langs. Daarnaast krijgt iedereen waarvan de ouders of grootouders in een woonwagen op een erkende woonwagenstandplaats binnen Steenwijkerland wonen of hebben gewoond, de kans om de vragenlijst in te vullen. Heeft u zich al gemeld, dan krijgt u de vragenlijst per post toegestuurd. Heeft u zich nog niet gemeld, stuur dan een mail naar woonwagens@steenwijkerland.nl Dan sturen we u de vragenlijst per post toe. Na september gaan we, op basis van de ingevulde vragenlijsten, kijken of er vervolgstappen nodig zijn.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 14 0521.