Samenvatting Woonvisie 2017-2021

In de samenvatting wordt kort en bondig ingegaan op hoe we het wonen in de verschillende deelgebieden in Steenwijkerland voor ons zien. Wat willen we in Steenwijk? Wat in Vollenhove en wat in Oldemarkt? Hoe zien we het wonen in de noordelijke en zuidelijke kernen?

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Samenvatting Woonvisie 2017-2021’, pdf, 1MB