Steenwijkerland met ‘Actieplan Werk’ voorloper binnen regio Zwolle

Als eerste gemeente in de regio Zwolle wil Steenwijkerland met een ‘Actieplan Werk’ een beroep doen op het regionaal ontwikkelfonds dat in het leven wordt geroepen. Het fonds is onderdeel van de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle en bedoeld om initiatieven die een oplossing bieden voor de krapte op de arbeidsmarkt financieel te ondersteunen. Wethouder Bram Harmsma: ‘Veel bedrijven geven aan het personeelsvraagstuk niet goed te kunnen invullen. Daar willen we, met inzet van de Regiodeal, wat aan doen. Sterker, het is een van de speerpunten in ons collegeprogramma. Om tot een concreet en gedragen actieplan te komen gaan we binnenkort met alle betrokken partijen om tafel.’

Het ‘Actieplan Werk; innovatief investeren in personeel’ moet ertoe leiden dat ondernemers nu en in de toekomst over voldoende goed personeel kunnen beschikken. Wethouder Bram Harmsma: ‘We zetten in op beschikbaarheid en wendbaarheid van personeel. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen meedoet op de arbeidsmarkt. We willen investeren in mensen en scholing om werkloosheid en tekorten op de arbeidsmarkt te voorkomen. Daarbij richten we ons ook op de mismatch tussen vraag en aanbod die er nu is. Het belang hiervan wordt breed onderkend. Vanuit de Regio Zwolle wordt een ontwikkelfonds gerealiseerd. De partijen binnen de Regio Zwolle hebben daar geld voor beschikbaar gesteld en ook de provincie Overijssel heeft de intentie uitgesproken om er fors in bij te dragen. Het Rijk is om cofinanciering gevraagd.’

Met partijen om tafel

Begin maart worden in samenwerking met de Business Club Steenwijkerland, KopTop en Koninklijke Horeca Nederland arenadiscussies georganiseerd waar alle spelers op de arbeidsmarkt voor worden uitgenodigd. Doel is om in beeld te brengen waar ondernemers behoefte aan hebben en wat daarvoor nodig is. De initiatieven die hieruit voortvloeien worden gebundeld in een concreet Actieplan Werk waarvoor financiering uit het regionaal ontwikkelfonds wordt aangevraagd.  

Meer informatie is te vinden op www.steenwijkerland.nl/actieplanwerk