Projecten Actieplan Werk

Maart 2019 zijn we gestart met een geslaagd traject om ondernemers te bevragen over de problemen die ze ervaren met de krapte op de arbeidsmarkt. Tijdens dit proces hebben we ook vertegenwoordigers van het onderwijs, werkgevers, kenniscentra, werkbemiddeling en gemeente betrokken. Maar bij praten over de problematiek bleef het zeker niet; met elkaar kwamen we tot een aantal prachtige en uitdagende projecten. Het resultaat? Het Actieplan Werk(t)!

Sinds die tijd is er niet stilgezeten en is een aantal projecten opgestart. Denk aan de Horeca Academy Weerribben-Wieden voor de horecasector, Stapelbanen in de Zorg, het Traineeship voor Mondiaal Toptalent, het Regionaal Techniekcentrum en Participatie Steenwijkerland waar we dit jaar een start mee willen maken. Ook is er een programmamanager aangesteld: Bert Flierman. Lees zijn update: Krapte op de arbeidsmarkt? En per project hebben we een regisseur gevonden die een voortrekkersrol zal vervullen.

Stapelbanen

Projectregisseur: Joël Assenberg

 Stapelbanen stoelt op twee gedachten: enerzijds moet het in tijden van krapte eenvoudig(er) zijn om kleinere dienstverbanden in de zorgsector uit te breiden als daar behoefte aan is. Anderzijds wil de branche als sector aantrekkelijk zijn voor zij-instromers die graag de overstap naar de zorg willen maken maar het idee hebben dat het niet mogelijk is daar voldoende uren te werken. Dat betekent concreet: goede medewerkers binnen houden en gemotiveerde nieuwe medewerkers aantrekken. Vaak zijn dit mensen die door extra uren te werken uit een uitkeringssituatie kunnen komen. Daarnaast gaat het om mensen die vanuit een andere sector graag in de zorg aan het werk willen, maar dan wel een 'hele' baan willen hebben. Door verschillende functies te combineren in de vorm van het stapelen van werk, willen we dit gezamenlijk realiseren. Lees meer over Stapelbanen.

 

Horeca Academy Weerribben-Wieden

Projectregisseur: Miriam Slomp-Dekkers

 Al ver voordat het Actieplan Werk(t) van start ging, speelden een aantal horecaondernemers in de regio met het idee om in Weerribben-Wieden, waar tal van verschillende horecabedrijven zijn gevestigd, een opleiding te starten. In ons mooie gebied moest zoiets mogelijk zijn. Dit werd bevestigd toen een groep horecaondernemers en andere betrokkenen een kijkje ging nemen bij een soortgelijk concept op Texel. Het gaf de horecaondernemers die al met het concept waren gestart een impuls om verder te gaan met de ontwikkeling van de Horeca Academy Weerribben-Wieden. Lees meer over Horeca Academy Weerribben-Wieden.
 

 

Regionaal Techniekcentrum

Projectregisseur: Joël Assenberg

Joël Assenberg

Het derde project waar in het kader van Actieplan Werk mee is gestart, is het Regionaal Techniekcentrum (voorheen Bouw- en Techniekklas). De naam geeft precies weer waar het in dit project om gaat: een opleidingsfaciliteit in de technische sector (bouw, installatie, procestechniek).
Het komt er kort gezegd op neer dat we een betere aansluiting zoeken tussen het onderwijs en de mate waarin personeel technisch geschoold is. Op initiatief van Dyka uit Steenwijk en enkele andere ondernemers zijn er inmiddels stappen gezet om die aansluiting tussen opleiding en technisch geschoold personeel vorm te geven. Het begin is gemaakt en de ambitie om daar meer van te maken is er zeker! Lees meer over Regionaal Techniekcentrum.

 

Network for international Exchange of Talent (NEXT)

Projectregisseur: Bert Flierman

Maak kennis met NEXT. Een initiatief van bedrijven uit onze regio. Ondernemers die toonaangevende spelers zijn op de internationale markt. Die voortdurend bezig zijn te innoveren. Die zoeken naar technisch toptalent om klaar te zijn voor de klantvraag van morgen. Ons doel? Een krachtig consortium van hoogwaardige technologische bedrijven om samen sterk te staan in de regio én daarbuiten. Lees meer over Network for international Exchange of Talent (NEXT).

 

 

 

Participatie Steenwijkerland

 Projectregisseur: Jan Knol

De afgelopen periode zijn we met de raad en diverse stakeholders uit het bedrijfsleven en andere organisaties bezig geweest om onze visie op participatie (toeleiding naar werk of andere vormen van maatschappelijke participatie) opnieuw te bezien. Hiervoor hebben we 2 bijeenkomsten georganiseerd waarin we stil hebben gestaan bij de ontwikkelingen op het terrein van participatie en waar we samen hebben gediscussieerd over gewenste richtingen en uitgangspunten. Ter inspiratie hebben we nog een werkbezoek gebracht aan de EMCO Groep in Emmen. Lees meer over Participatie Steenwijkerland.