Participatie Steenwijkerland

De afgelopen periode zijn we met de raad en diverse stakeholders uit het bedrijfsleven en andere organisaties bezig geweest om onze visie op participatie (toeleiding naar werk of andere vormen van maatschappelijke participatie) opnieuw te bezien. Hiervoor hebben we 2 bijeenkomsten georganiseerd waarin we stil hebben gestaan bij de ontwikkelingen op het terrein van participatie en waar we samen hebben gediscussieerd over gewenste richtingen en uitgangspunten. Ter inspiratie hebben we nog een werkbezoek gebracht aan de EMCO Groep in Emmen.

Iedereen doet mee in Steenwijkerland

Alle opvattingen en inzichten hebben zoveel mogelijk bijgedragen aan een concept visiedocument Participatie Steenwijkerland 2020-2023 ‘Iedereen doet mee in Steenwijkerland’. Hierin hebben we onze ambities en uitgangspunten voor de komende jaren opgenomen waarbij we ook aansluiting hebben gezocht bij de uitgangspunten en projecten van ons Actieplan Werk. We willen de doelgroep van de Participatiewet ook zoveel mogelijk mee laten liften op dit actieplan. Dit concept-visiedocument is nu voor een reactie aan alle stakeholders toegezonden. We hadden gehoopt dit visiedocument nog voor de zomervakantie door de raad vast te laten stellen, maar het is op dit moment nog onzeker of we dit gelet op de (corona)omstandigheden gaan halen. We houden u op de hoogte.  

Over projectregisseur Jan Knol

Jan Knol is senior beleidsmedewerker Participatiewet en zal zich binnen dit Actieplan Werk met name richten op de pijler inclusiviteit en participatie op de arbeidsmarkt. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Neem dan contact met hem op via de mail jan.knol@steenwijkerland.nl of via telefoonnummer 06 - 31 77 58 97.