Regionaal Techniekcentrum

Projectregisseur: Joël Assenberg

Het derde project waar in het kader van Actieplan Werk mee is gestart, is het Regionaal Techniekcentrum (voorheen Bouw- en Techniekklas). De naam geeft precies weer waar het in dit project om gaat: een opleidingsfaciliteit in de technische sector (bouw, installatie, procestechniek).
Het komt er kort gezegd op neer dat we een betere aansluiting zoeken tussen het onderwijs en de mate waarin personeel technisch geschoold is. Op initiatief van Dyka uit Steenwijk en enkele andere ondernemers zijn er inmiddels stappen gezet om die aansluiting tussen opleiding en technisch geschoold personeel vorm te geven. Het begin is gemaakt en de ambitie om daar meer van te maken is er zeker!

Vanwege de coronacrisis liggen de prioriteiten bij de ondernemers logischerwijs nu tijdelijk bij andere aandachtspunten in hun bedrijfsvoering. Ondertussen werkt het projectteam door aan de ontwikkeling van een technisch centrum. Hier willen we arbeidskrachten opleiden die aan het werk kunnen bij ondernemers in de regio die behoefte hebben aan medewerkers met de gewenste technische vaardigheden. Het gaat hierbij niet om algemeen technisch geschoolde medewerkers; de meerwaarde zit in het feit dat zij juist die vaardigheden leren die de ondernemers in deze regio ook daadwerkelijk nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan lassers die gespecialiseerd zijn in het lassen van aluminium in plaats van staal.

Het projectteam heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop een dergelijk technisch centrum kan werken. Voorbeelden in het land laten zien dat deze vorm een zeer succesvolle impuls kan betekenen voor de economie in de regio. Daarnaast is het dé oplossing voor ondernemers die zitten te springen om adequaat opgeleid personeel. Als we tot een dergelijke vorm willen komen, moet er ook aan randvoorwaarden worden voldaan zoals het centraal stellen van de vakopleiding (welke opleiding heeft een productgroep nu precies nodig) en draagvlak van ondernemers voor de organisatie (middelen en inbreng in bedrijfsvoering).

Deze en andere factoren bespreken we uiteraard met ondernemers in onze regio die graag meedoen om er voor te zorgen dat er voldoende en goed opgeleide arbeidskrachten komen en blijven.

Over het projectteamJoël Assenberg

Joël Assenberg is projectregisseur en aanspreekpunt voor bedrijven en opleiders. Voor vragen kunt u bij hem terecht. Wilt u als ondernemer meedenken of heeft u een idee over het Regionaal Techniekcentrum, neem dan contact met hem op via de mail: joel.assenberg@steenwijkerland.nl of telefonisch via 06 - 32 45 00 15.

Marijke Dam is medewerker economische zaken en houdt zich bezig met uitvoeringswerkzaamheden voor het projectteam. Marijke is bereikbaar via de mail: marijke.dam@steenwijkerland.nl