RTC: Regionaal Techniek Centrum

Een RTC is een opleidingsbedrijf van en voor aangesloten bedrijven. Samen leiden ze gemotiveerde leerlingen op afgestemd op vraagstukken uit de praktijk. De leerlingen komen in dienst bij het RTC, krijgen een salaris en werken vervolgens bij een van de aangesloten bedrijven. Het mes snijdt aan 2 kanten: lid-bedrijven zijn verzekerd van geschoolde technische arbeidskrachten en de leerlingen van een carrière in de techniek.

Het RTC biedt technische Mbo-opleidingen volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Concreet zijn leerlingen 4 dagen per week aan het werk bij aangesloten bedrijven en krijgen zij 1 dag per week les van ervaren instructeurs uit de beroepspraktijk. Op verschillende plekken in het land hebben RTC’s hun waarde bewezen. Daarom verkennen we graag samen met u of een RTC ook u helpt bij uw behoefte aan technisch geschoold personeel.
RTC prent

Waarom een RTC?

Techniek neemt een steeds prominentere plaats in binnen onze samenleving. Het structurele tekort aan technisch geschoold personeel is al groot, maar door de vergrijzing zal dit tekort de komende jaren verder toenemen. Bovendien zorgen innovaties en ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van de energietransitie voor een constante vraag naar technische mensen. Binnen het Actieplan Werk(t) zoeken we samen met ondernemers, overheid en het onderwijs naar een oplossing voor dit vraagstuk in de vorm van een Regionaal Techniekcentrum.

Meer weten?Joël Assenberg

Meer weten, meedenken of aansluiten? Neem contact op met projectregisseur Joël Assenberg, telefoonnummer 06 - 32 45 00 15 of mail naar joel.assenberg@steenwijkerland.nl

 

 

 

 

 

Infographic Regionaal Techniek Centrum
Klik op de afbeelding voor een groter formaat.