Subsidies

Met een subsidie kunt u wellicht net iets beter uw doel bereiken. In sommige gevallen is het mogelijk financiële hulp te krijgen wanneer u een bedrijf heeft of wanneer u wilt starten met een bedrijf.

Regio Zwolle

Upgrade Jezelf

Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is een onderdeel van Upgrade Jezelf. Overheid, onderwijs, werkgevers en vakbonden werken hierbij samen aan een vitale en veerkrachtige arbeidsmarkt door te investeren in mensen: een leven lang ontwikkelen. Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle helpt ondernemers om dit mogelijk te maken. Bent u mkb’er, werkgever of zzp’er? Is uw bedrijf gevestigd in Regio Zwolle en wilt u extra investeren in de skills en knowhow van uw (toekomstige) werknemers? Dan kunt u een beroep doen op dit fonds. Samen met andere werkgevers en partners of individueel. Benieuwd naar wat Upgrade Jezelf voor uw organisatie kan betekenen? En welke succesverhalen er zijn? Kijk dan op www.upgradejezelfregiozwolle.nl.

Kennispoort Regio Zwolle

Zoekt u financiering om uw innovatie verder te kunnen ontwikkelen? Of wilt u met uw bedrijf groeien en bent u op zoek naar kapitaal om op te schalen? Kennispoort helpt u, samen met hun partners, graag met het vinden van financiering voor uw innovatie. Dit doen ze door bijvoorbeeld mee te kijken naar uw businessplan, het kijken naar nieuwe mogelijkheden en het aantrekken van financiering.  
Neem voor meer informatie gerust contact met hen op www.kennispoortregiozwolle.nl
Zo heeft Kennispoort bijvoorbeeld Battery Control Europe geholpen.

Regio Zwolle Incubator

Regio Zwolle Incubator verstrekt leningen vanaf € 15.000 tot € 165.000 in een fase waarin de markt (investeerders of banken) het project nog niet of niet geheel wil financieren.
Meer informatie: www.regiozwolleincubator.nl

Gemeentelijke subsidies

Voor de binnenstad van Steenwijk kan de subsidie "Stimuleren vitaliteit binnenstad Steenwijk" worden aangevraagd.

Subsidie stimuleren vitaliteit binnenstad Steenwijk

Wilt u als eigenaar van een pand in de binnenstad van Steenwijk interne of externe bouwkundige aanpassingen (verbetering, herstel of vernieuwing) doen aan een bedrijfspand? Dan kunt u in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie voor de materiaal- en arbeidskosten van de bouwkundige aanpassingen. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de pagina van de subsidieregeling vitaliteit binnenstad Steenwijk.

Provinciale subsidies

Provincie Overijssel kent verschillende subsidiemogelijkheden, zoals:

Family Next

In het programma Family Next werkt de Provincie Overijssel samen met het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven, Kennispoort Regio Zwolle, MKB Deventer en Ondernemend Twente om Overijsselse familiebedrijven verder te helpen. De ondersteuning richt zich op drie thema’s: digitalisering, duurzaamheid en opvolging. Wilt u met een van deze thema’s aan de slag in uw bedrijf en heeft u minimaal vijf werknemers? Dan zijn we u graag van dienst! Kijk voor meer informatie op www.overijssel.nl

Energiefonds Overijssel

Wilt u met uw onderneming duurzame energie opwekken en/of energie besparen, maar krijgt u de financiering niet rond? Het Energiefonds Overijssel kan u financieel ondersteunen. Op de website van Energiefonds Overijssel kunt u meer informatie vinden over de voorwaarden van de lening.

Op www.overijssel.nl/loket/subsidies kunt u alle subsidiemogelijkheden van de provincie Overijssel bekijken.

Landelijke subsidies

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft u inzicht in het verder verduurzamen van uw onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. De overheid wil mkb’ers met deze subsidie ondersteunen om te verduurzamen vanwege het Urgenda-vonnis en het Klimaatakkoord.
De regeling start op 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022. Meer informatie en aanvragen via www.rvo.nl

SLIM-subsidie

Vanaf 2 maart 2020 kunt u een beroep doen op de SLIM-subsidie, voor initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor medewerkers. U kunt met de SLIM-subsidie ook een bedrijfsschool oprichten.

Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt ondernemend Nederland. Kijk voor informatie over stimuleringsregelingen (subsidie en financieringsmogelijkheden) voor energiebesparende maatregelen of opwekking van duurzame energie door ondernemers op www.rvo.nl/subsidies-regelingen

De energiebesparingsverplichting

Kenniscentrum InfoMil geeft meer informatie over de energiebesparingsplicht, informatieplicht energiebesparing en de zorgplicht voor een doelmatig gebruik van energie. U vindt er informatie over de huidige regels, en over ontwikkelingen op het gebied van beleid en technologie. Speciale aandacht is er voor de erkende maatregelen voor energiebesparing in de Kennisbank Energiebesparing en Winst en voor het Filterinstrument Erkende Maatregelen. Meer informatie via www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing

Business Club Steenwijkerland

Ook kijkt de gemeente samen met de Business Club Steenwijkerland naar mogelijkheden voor verduurzaming. Kijk voor informatie op de website van Business Club Steenwijkerland.