Drank- en Horecawet

Voor het schenken van alcohol heeft u een vergunning nodig op grond van de Drank- en Horecawet.

De wet en de besluiten treft u hieronder aan: