Meer informatie

  • Folder bezwaar maken

    Bent u het niet eens met een besluit? U kunt bezwaar maken. Natuurlijk komen we er graag samen uit. Gaan we met elkaar in overleg en nemen we een besluit waar iedereen zich in kan vinden. Soms lukt dat niet. En dan is het goed om te weten, dat u bezwaar kunt maken.

  • Behandeling bezwaarschrift