Toegankelijkheid 2016

De gemeente Steenwijkerland streeft ernaar om te voldoen aan de WCAG 2.0 (AA). Het voldoen aan deze internationale richtlijnen voor websites maakt onze website gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Steenwijkerland besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij gebruiken daarvoor het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen.

Scope verklaring

De website van Steenwijkerland voldoet aan 34 van de in totaal 38 richtlijnen.

Scope onderzoek

Uitzonderingen:

Uitzonderingen en verbeterpunten

Op dit moment voldoet de website nog niet aan een aantal succescriteria. U vindt een overzicht van deze succescriteria op de pagina Succescriteria van Webrichtlijnen waar nog niet aan is voldaan.

Toelichting Pdf-bestanden

Gemeente Steenwijkerland biedt de mogelijkheid om pdf-bestanden op verzoek toegankelijk te laten maken. Gemeente Steenwijkerland wil de komende jaren zoveel mogelijk pdf-bestanden vervangen door webformulieren en webpagina's die voldoen aan de webrichtlijnen. Als u ondanks de maatregelen die wij nemen een toegankelijkheidsprobleem met een pdf-bestand ervaart op onze website, laat het ons dan weten door het contactformulier in te vullen. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar het pdf-bestand waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Onderbouwing bij deze verklaring

  • Toegankelijkheidsverklaring 2015
  • 5 november 2014: Handmatige inspectie door stichting Accessibility
  • 13 maart 2015: Handmatige inspectie door stichting Accessibility
  • 28 april 2015: Handmatige inspectie door stichting Accessibility
  • 12 mei 2016: Handmatige inspectie door stichting Accessibility
  • 4 juli 2016: Handmatige inspectie door stichting Accessibility

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

  • Toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door de stichting Accessibility.
  • Training/opleiding: Onze webredactie wordt regelmatig getraind in het toepassen van de webrichtlijnen.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert wekelijks controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Laat het ons dan weten door het contactformulier in te vullen. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!