Buurtinfo Steenwijkerland

In de Buurtinfo Steenwijkerland laten wij voor 17 belangrijke onderwerpen uit het tweejaarlijkse inwonersonderzoek de uitkomsten zien. Het gaat daarbij over zaken als leefbaarheid en voorzieningen, veiligheid en overlast, participatie en sport en bestuur en vertegenwoordiging. De uitkomsten per kern of wijk zijn weergegeven in de vorm van een rapportcijfer of een ander getal (graadmeter). U kunt met behulp van deze cijfers bekijken hoe uw wijk scoort op de verschillende onderwerpen. Ook is inmiddels het inwonersonderzoek 2017 toegevoegd aan de resultaten.

Bekijk uw buurtscore nu via: buurtinfosteenwijkerland.nl