Inwonersonderzoek 2017

Eind 2017 is het 2-jaarlijkse onderzoek onder onze inwoners uitgevoerd. Ruim 2600 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld (14%). De vragen gingen vooral over onderwerpen als leefbaarheid en voorzieningen, veiligheid, vrijwilligerswerk en zorg. Verder is ook gevraagd wat inwoners belangrijke zaken vinden voor het nieuwe gemeentebestuur. Er is inmiddels een compleet eindrapport beschikbaar, en een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen per thema.
De uitkomsten van het onderzoek zijn ook uitgesplitst naar kernen en wijken, zodat per kern of wijk gekeken kan worden naar de scores.

Download het eindrapport(PDF)

Download de belangrijkste bevindingen per thema(PDF)