Genealogie

Veel mensen houden zich tegenwoordig bezig met genealogie of stamboomonderzoek. Door websites als wiewaswie.nl wordt het steeds gemakkelijker onderzoek te doen naar de familiegeschiedenis. Ook Gemeentearchief Steenwijkerland doet zijn best om het onderzoek voor u zo eenvoudig en prettig mogelijk te maken.

Burgerlijke stand

Napoleon voerde in 1811 de burgerlijke stand in Nederland in. De registers van de burgerlijke stand bestaan uit geboorte-, huwelijks-, en overlijdensregisters. Deze akten worden opgemaakt in de gemeente waar deze gebeurtenissen plaatsvinden. Het is daarom heel gewoon dat iemands geboorteakte zich in een andere gemeente bevindt dan de overlijdensakte.

Bevolkingsregisters

De bevolkingsregisters staan los van het systeem van de burgerlijke stand. Vanaf ongeveer 1830/1840 werd de gezinssamenstelling in bevolkingsregisters bijgehouden. Ook is in deze registers na te gaan uit welke gemeente iemand afkomstig was en naar welke gemeente iemand is vertrokken. Als iemand verhuisde naar een andere gemeente, dan werd hij ook daar geregistreerd in het bevolkingsregister. De bevolkingsregisters lopen over het algemeen tot ongeveer 1920. De bevolkingsregisters zijn voor genealogisch onderzoek een goede aanvulling op de registers van de burgerlijke stand. Bij verhuizingen naar andere gemeentes worden huwelijken en overlijden immers in die andere gemeente geregistreerd. Aan de hand van het bevolkingsregister kunt u zien in welke gemeente u in de registers van de burgerlijke stand moet zoeken.

De gemeente Steenwijkerland heeft alle bevolkingsregisters gescand. U kunt  de scans van de bevolkingsregisters inzien.

Doop-, trouw- en begraafregisters

Genealogisch onderzoek naar mensen die voor 1811 leefden is moeilijker. De kerk hield toen de dopen, huwelijken en begrafenissen bij. Deze registers worden de doop-, trouw- en begraafregisters genoemd (ook wel DTB's). Het gemeentearchief heeft kopieën van de DTB's van Steenwijk en Steenwijkerwold. Van de andere gemeenten zijn kopieën van de indexen op de registers aanwezig. Voor de originele DTB's kunt u terecht bij het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle.

Burgerboek en Monsterrollen

Twee bijzondere bronnen zijn het Burgerboek en de Monsterrollen. Het burgerboek van Steenwijk loopt van 1583 tot 1851 en hierin staan alle burgers van Steenwijk. Men werd burger na betaling van een bepaald bedrag en kreeg daarmee rechten. Het zijn dus vooral vermogende mensen die in dit boek staan. Monsterrollen (1644-1686) bevatten namen van personen die dienst namen in het staatse leger.

Via de link naar het zoekscherm van burgerboek en monsterrollen kunt u deze topstukken voor genealogisch onderzoek op een bijzondere manier bekijken. U kunt niet alleen een foto van elke pagina bekijken, maar er staat ook een transcriptie naast. U hoeft dus geen oud schrift te kunnen lezen om deze bronnen te raadplegen.