Gemeentewapen

Sinds 21 februari 2009 heeft de gemeente Steenwijkerland een gemeentewapen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het gemeentewapen.

Sinds 21 februari 2009 heeft de gemeente Steenwijkerland een gemeentewapen

Koninklijk besluit

Het gemeentebestuur van Steenwijkerland heeft op 2 februari 2009 aan de Koningin verzocht een wapen aan de gemeente te verlenen.Op 21 februari 2009 heeft de Koningin, op advies van de Hoge Raad van Adel, hier gevolg aan gegeven. Na goedkeuring door de Kroon heeft de Hoge Raad van Adel een wapendiploma vervaardigd. Dit wapendiploma hangt in de raadszaal van het gemeentehuis. Een afbeelding van het wapendiploma kan hier op de website worden bekeken. Vanwege het formaat van de afbeelding kan dit in de vorm van een te downloaden document.

Omschrijving

De omschrijving die bij het gemeentewapen hoort luidt: 'Gevierendeeld door een kruis van zilver; I en IV effen azuur; II en III effen sinopel; in een hartschild van keel een anker van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren'. Dit betekent dat het wapen bestaat uit vier vlakken, waarvan de vlakken linksboven en rechtsonder blauw zijn, de vlakken rechtsboven en linksonder groen. In het midden zit het hartschild in rood met een anker van goud.

Uitleg

In het ontwerp zijn twee figuren opgenomen die de gemeente als geheel representeren. Het zilveren kruis is afkomstig uit het wapen van het voormalige Land van Vollenhove, waarvan het territoir ongeveer overeenkwam met dat van Steenwijkerland. Aan het ontwerp zijn nieuwe, eigentijdse elementen toegevoegd namelijk de kleuren blauw (azuur) en groen (sinopel). Deze kleuren symboliseren de waterrijke en landelijke gemeente. Ook het anker is representatief voor de gemeente als geheel. Dit anker is ontleend aan het historische wapen van Steenwijk en in het hartschild geplaatst, wat aangeeft dat deze vanouds belangrijke stad de zetel van het gemeentebestuur is. Het anker staat symbool voor zowel Sint Clemens als voor de scheepvaart en visserij in het verleden en de (toeristische) watersport van het heden. Om zowel heraldische (kleur op kleur) als praktische redenen (het zilveren kruis) is gekozen voor een anker van goud in het hartschild in rood.