Nieuws gemeentearchief

  • Historische Opregte Steenwijker Courant nu online raadpleegbaar! 11 december 2018

    Sinds 2015 maakt het krantenarchief van de Opregte Steenwijker Courant deel uit van de collectie van het gemeentearchief. Het is een populaire bron, die veel door het publiek geraadpleegd wordt. Krantenpapier is alleen erg kwetsbaar en gaat bij gebruik snel achteruit. Sommige oudere delen van het krantenarchief waren dan ook al zo kwetsbaar en beschadigd, dat het nauwelijks meer verantwoord was om ze te raadplegen.

  • Nieuwsarchief