Archief Het Heideveld naar Gemeentearchief

Het gemeentearchief heeft een bijzondere aanvulling gekregen op haar collectie. Het Heideveld, één van de oudste verenigingen van Steenwijkerland, brengt haar historisch archief ook onder in het gemeentearchief.

De komende maanden zullen vrijwilligers van de vereniging het archief toegankelijk maken. Nadat het archief geordend en beschreven is, wordt het in de studieruimte van het gemeentearchief beschikbaar gesteld voor onderzoek door geïnteresseerden. 

 

Het Heideveld werd in 1819 opgericht en is daarmee één van de oudste verenigingen in de regio.

De aanleiding voor de oprichting vormde de dreigende annexatie van de gemeenschappelijke woeste gronden in de gemeente Steenwijkerwold door de Maatschappij van Weldadigheid. Die had grondgebied nodig voor de nieuwe kolonie Willemsoord. Met de oprichting van de vereniging konden de boeren uit de omgeving van Steenwijkerwold hun traditionele, gemeenschappelijke eigendomsrechten op die woeste gronden veilig stellen. Deze gronden kwamen nu in het bezit van de vereniging. 

 

Inmiddels bezit de vereniging ca. 340 hectare grond in het gebied, dat wordt verhuurd aan diverse pachters. Die bijzondere relatie met de Maatschappij van Weldadigheid en de belangrijke rol die de vereniging in het verleden speelde in de omgeving, maakt het archief van deze oude vereniging bijzonder interessant voor historisch onderzoek.