Archief Opregte Steenwijker Courant digitaal én naar gemeentearchief

Een groot deel van het historisch krantenarchief van de Opregte Steenwijker Courant wordt gedigitaliseerd en is daarna via de website van de Koninklijke Bibliotheek in te zien. Daarnaast wordt begin 2015 het fysieke krantenarchief in bewaring gegeven aan het gemeentearchief van Steenwijkerland. Wethouder Jacques Wagteveld is blij met de komst van het archief, dat nu nog berust bij Boom regionale uitgevers. ‘Krantenberichten geven een goed beeld van alle facetten van het dagelijks leven, waar andere archieven wat beperkter zijn. Geweldig dat het gemeentearchief er zo’n belangrijke bron bij krijgt.’

Het digitaliseren van de 42.000 krantenpagina’s uit de periode 1869 tot 1955 gebeurt door de Koninklijke Bibliotheek waar het archief daarna ook digitaal te raadplegen is. De gemeente Steenwijkerland had daarvoor een aanvraag ingediend in het kader van ‘Metamorfoze’, een nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed. Het archief berust nu nog bij Boom regionale uitgevers. De Koninklijke Bibliotheek begint in de tweede helft van 2015 met het digitaliseren en zal naar verwachting in 2016 klaar zijn met de werkzaamheden. In de loop van 2015 geeft Boom regionale uitgevers het complete krantenarchief tot 2013 in bewaring aan het gemeentearchief. Deze fysieke exemplaren zijn dan in de studieruimte van het archief in te zien.