Archieven Gereformeerde Kerk Steenwijk en Hervormde Gemeente Steenwijkerwold beschikbaar voor onderzoek.

Vorige maand heeft de Protestantse Gemeente Steenwijk het archief van de Gereformeerde Kerk Steenwijk (1839-2015) aan ons overgedragen. Dankzij het harde werk van Jan Haasjes van de Protestantse Gemeente Steenwijk was er meteen ook een goede toegang op het archief aanwezig. Daarom kunnen we het nu al beschikbaar stellen voor onderzoek.

Het archief van de Hervormde Gemeente Steenwijkerwold (1761-2013) hadden wij al eerder overgedragen gekregen, maar daar moest nog het nodige aan gebeuren voordat we het beschikbaar konden stellen aan het publiek. Die toegang is nu ook klaar.

Vanwege de grote maatschappelijke rol, die kerken hadden in het verleden, vormen deze twee archieven een waardevolle aanvulling op onze collectie. Wij zijn er dus blij mee!

Beide archieven zijn nu te raadplegen in onze studieruimte. De toegang op het archief van de Gereformeerde Kerk Steenwijk is te raadplegen via deze link: http://www.archieven.nl/mi/1648/…
En het archief van de Hervormde Gemeente Steenwijkerwold via deze link: http://www.archieven.nl/mi/1648/…

De foto’s zijn van de ondertekening van de overeenkomst voor de overbrenging van het archief van de Gereformeerde Kerk Steenwijk. Boven de ondertekening zelf door Albert van der Sluis (Protestantse Gemeente Steenwijk) en gemeentearchivaris Roel Lensen. Onder de symbolische overhandiging van het archief door inventarisator Jan Haasjes aan gemeentearchivaris Roel Lensen.

Ondertekening overeenkomst

Overhandiging archief