Historisch archief Protestantse Gemeente Steenwijkerwold naar gemeente

De Protestantse Gemeente Steenwijkerwold heeft haar volledige historisch archief aan de gemeente Steenwijkerland in bewaring gegeven. De oudste stukken lagen tot nu toe in het Historisch Centrum Overijssel. Verantwoordelijk wethouder Luc Greven: ‘Dit is een prachtige aanvulling op de collectie van het gemeentearchief. Het historisch archief van de protestantse gemeente van Steenwijkerwold is bovendien nu weer één geheel. Daar zijn we erg blij mee.’ In de loop van 2014 zal het archief beschikbaar komen voor historisch onderzoek.

De protestantse gemeente had in het verleden haar oudste archiefstukken in bewaring gegeven aan het toenmalige Rijksarchief Overijssel in Zwolle. Toen de Protestantse Gemeente Steenwijkerwold het resterende historisch archief aan de gemeente wilde overdragen, kwam ook het oudste deel weer in beeld. In overleg met het Historisch Centrum Overijssel, de opvolger van het Rijksarchief, is besloten het archief weer compleet te maken en ook de oudste stukken aan de gemeente in bewaring te geven. Vanwege de centrale rol die de kerk in de samenleving had, zijn kerkarchieven altijd belangrijke bronnen voor de lokale geschiedenis.

 

In de loop van 2014 zullen beide delen van het archief weer samengevoegd worden tot één archief om vervolgens in de studieruimte van het gemeentearchief beschikbaar gesteld te worden voor historisch onderzoek.