Nieuw deel van de bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Steenwijk nu doorzoekbaar op naam!

Het gemeentearchief is weer een stapje verder in het project digitalisering bevolkingsregisters. Onze enthousiaste groep vrijwilligers heeft de indexering van de bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Steenwijk, waaronder ook de registers van het armenhuis (periode 1860-1890) en de dienstbodenregisters (periode 1860-1910), tot de periode 1910 voltooid. Deze zijn nu ook doorzoekbaar op naam. Geïnteresseerden kunnen onder het kopje Zoeken- Zoeken op Personen speuren naar hun voorouders.