Nieuwe toegangen online

Er zijn weer een aantal archieven geïnventariseerd. De inventarissen van de archieven van de Voorlichtings- en Adviescommissie (VAC) Steenwijkerland (2004-2013) en van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), afdeling de Noordwesthoek (1954-2005) zijn vanaf nu online raadpleegbaar via onze website.