Particuliere archieven

Het gemeentearchief beheert niet alleen overheidsarchieven. Bij ons zijn ook archieven van particuliere archiefvormers te raadplegen. U kunt dan denken aan archieven van personen, verenigingen of kerken. Op dit moment kunt u bijvoorbeeld het archief van de Vereniging Fredeshiem / Stichting Friesch doopsgezind broederschapshuis raadplegen, maar ook het archief van wethouder Hendrik Krop of van de Algemeene-Geheelonthouders-Vereeniging Steenwijk.

Zerckenboek

Een aantal particuliere archieven is in bewerking of zal binnenkort bewerkt worden waarna ze te raadplegen zullen zijn in het gemeentearchief.

Onder deze archieven bevinden zich bijvoorbeeld de archieven van de Sint Clemensparochie en het archief van de Nederlands Christelijke Vrouwenbond afdeling Steenwijk. Wanneer de bewerking van een archief is afgerond en de stukken raadpleegbaar zijn, wordt dit aangekondigd op de nieuwspagina. De inventaris kunt u dan raadplegen onder zoeken algemeen. Het gemeentearchief wil graag zijn collectie uitbreiden om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de geschiedenis van de gemeente. Nieuwe particuliere archieven zijn daarom van harte welkom.

Heeft u een archief in uw bezit dat interessant zou kunnen zijn voor het gemeentearchief en denkt u erover dit archief aan ons te schenken of in bewaring te geven? Neemt u dan contact op met de heer Roel Lensen, seniormedewerker gemeentearchief, telefoonnummer 14 0521 of via het algemene e-mailadres info@steenwijkerland.nl.