Transcripties van bronnen

Hier kunt u enkele van onze topstukken voor genealogisch onderzoek op een bijzondere manier bekijken. U kunt niet alleen een foto van elke pagina bekijken, maar er staat ook een transcriptie naast. U hoeft dus geen oud schrift te kunnen lezen om deze bronnen te raadplegen.

In het burgerboek staan mensen die de eed op het stadsrecht hadden afgelegd. Dit betekende dat ze mochten delen in de voorrechten die zijn stad in de Middeleeuwen door stadsrechten had verkregen, zoals vrijstelling van tolgelden, toegang tot het lidmaatschap van een ambachtsgilde of berechting door de stedelijke rechtbank of het vee laten weiden op de gemeenschappelijke stadsweide (de Meenthe).

Monsterrollen zijn lijsten met de namen van soldaten die dienst namen of aanmonsterden in het Staatse Leger van 1644 tot 1686.

Vroeger werden rijke inwoners in de kerk begraven. In het fraaie Serckeboek (ook wel Zerckenboeck) van de Grote Kerk van Steenwijk staan afbeeldingen van grafzerken van mensen die in de kerk begraven waren, met de namen die daar bij hoorden. De afbeeldingen bevatten vaak familiewapens of huismerken.

Deze archiefstukken vormen een waardevolle bron van informatie voor genealogen.

Hier kunt u zoeken in transcripties van bronnen.