Afspraken over ontwikkeling woningbouw in Sint Jansklooster

Om ook voor de langere termijn te voldoen aan de vraag naar woningen in Sint Jansklooster, richt het college van B&W de blik op Molenkampen IV. Wethouder Melvin Smit: ‘We weten dat de vraag naar woningen groot is. Onder andere van jongeren die willen blijven wonen in het dorp waar ze zijn opgegroeid. Maar het blijkt ook uit onze Woonagenda voor de komende jaren. We zijn in overleg met de eigenaar van het agrarische bedrijf dat naast het plangebied ligt om te kijken hoe we samen kunnen komen tot een mooie ontwikkeling voor Sint Jansklooster. De gesprekken richten zich op het scenario waarbij ook op het agrarisch terrein (Erve Roskam) woningen worden gebouwd. Het heeft onze voorkeur om die ontwikkeling af te stemmen op die van Molenkampen IV zodat er sprake is van samenhang tussen beide plannen.’

In 2024 worden in Sint Jansklooster door Wetland Wonen 20 sociale huur- en koopwoningen gebouwd. Wethouder Melvin Smit: ‘Dat is een mooie ontwikkeling en daarmee zit de woningbouw in Sint Jansklooster in de lift. Tegelijkertijd weten we dat er ook daarna een vraag zal zijn naar woningen. We kijken dan ook naar volgende ontwikkelingen voor woningbouw en daar maakt het gebied op en rond Molenkampen IV een belangrijk onderdeel vanuit.’ 

Voorkeur voor gezamenlijke ontwikkeling 

Het college geeft er de voorkeur aan het gebied samen met de eigenaar van de agrarische locatie te ontwikkelen. De onderlinge gesprekken richten zich dan ook daarop. Voordat de schop de grond in kan, zijn ook andere voorbereidingen nodig zoals het opstellen van een omgevingsplan. Daarnaast is er nog een nabetalingsverplichting en moeten er met de huidige pachter van de grond afspraken gemaakt worden. 

Duurzame en betaalbare woningen 

De bedoeling is om diverse typen woningen te bouwen voor meerdere doelgroepen. Uiteindelijk moet er een natuurinclusieve en klimaatadaptieve woonwijk ontstaan.