College vraagt om advies van gemeenteraad over unilocatie

Pakken we door met de volledige ontwikkeling van de unilocatie voor het voortgezet onderwijs in Steenwijk, stellen we dat een aantal jaar uit óf kiezen we voor een gefaseerde uitvoering van de plannen? Dat zijn in het kort de vragen die het college van B&W aan de gemeenteraad wil voorleggen.

Wethouder Trijn Jongman: ‘De vragen zijn wat ons betreft reëel omdat er een aantal randvoorwaarden zijn gewijzigd ten opzichte van de situatie in 2021, toen de raad besloot binnen 10 jaar de unilocatie te realiseren. De belangrijkste daarvan is dat de bouwkosten flink zijn gestegen. Als het om dit soort investeringen gaat, wil je daarin zorgvuldig zijn en met elkaar de juiste keuzes maken. Om die reden vragen we de raad om advies over het tijdspad van deze ontwikkeling.’ 

Uitgebreid onderzoek

Na het besluit van de gemeenteraad in 2021 om de unilocatie te ontwikkelen, is uitgebreid onderzoek gedaan naar wat daarvoor nodig is. Samen met het schoolbestuur is onder meer een programma van eisen opgesteld en zijn de uitgangspunten en ambities voor de unilocatie uitgewerkt. Ook zijn de financiële consequenties in beeld gebracht. Uit deze studie blijkt dat een aantal nieuwe ontwikkelingen en randvoorwaarden tot een hogere investering leiden: 

  • Gestegen bouw- en renovatiekosten met zo’n 25%
  • Nieuwe wet- en regelgeving rondom ventilatie-eisen
  • Extra vierkante meters voor techniek- en bewegingsonderwijs 

Investering is fors maar noodzakelijk  

De investeringskosten komen hierdoor uit op een bedrag tussen de € 47 en € 52,5 miljoen. Wethouder Trijn Jongman: ‘Dat is serieus geld dat we op een goede manier willen wegzetten, ook met het oog op onze financiële positie. En dan zijn er een aantal mogelijkheden voor het tijdspad waarbinnen je de unilocatie kunt ontwikkelen. We begrijpen dat het schoolbestuur het liefst nu meteen wil doorpakken. Als je kijkt naar de huidige huisvesting is dat ook niet meer dan logisch. De Stationsstraat is echt verouderd en voldoet niet meer. Bovendien biedt de unilocatie veel meer ruimte voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en daar wil je liefst zo snel mogelijk invulling aan geven. Tegelijkertijd moet je dan wel op korte termijn een fors bedrag ophoesten.’ 

Meerdere scenario’s om unilocatie te realiseren

Het college heeft naast de snelste route twee alternatieve scenario’s op papier gezet: een lagere versnelling van de integrale ontwikkeling door uitstel met 1 of 2 jaar óf de realisatie van de unilocatie over meerdere fasen uitspreiden. ‘Als we later beginnen met de bouw van de unilocatie is er meer zicht op de financiële ruimte die we als gemeente hebben, doordat we dan duidelijkheid hebben over de rijksbijdrage voor de komende jaren. Die duidelijkheid is er nu nog niet. Daar staat tegenover dat de totale kosten om meerdere redenen waarschijnlijk hoger zullen uitvallen. Denk aan stijgende bouwkosten en nieuwe duurzaamheidseisen’, licht wethouder Trijn Jongman toe. Ook het gefaseerd realiseren van de unilocatie heeft voor- en nadelen. ‘Bij deze variant zijn de investeringskosten op de korte termijn lager. We spreiden het risico wat dat betreft wat meer. Maar ook bij dit scenario zullen de uiteindelijke investeringskosten hoger zijn.’  

Het college wil de drie scenario’s tijdens de Politieke Markt van 12 december 2023 met de gemeenteraad bespreken om te horen welke route de voorkeur van de raad heeft.