College wil grond in Tuk aankopen voor woningbouw

‘Deze kans deed zich voor en die willen we grijpen’ zegt wethouder financiën Marcel Scheringa over het besluit van het college om een groot deel van de locatie van een voormalig tuincentrum in Tuk aan te kopen om er woningen te kunnen bouwen. Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor om de financiële middelen daarvoor beschikbaar stellen. ‘De vraag naar woningen is groot en als college willen we daar actief op inzetten. Dat betekent ook dat we kijken waar we grondposities kunnen verwerven om er woningbouw mogelijk te maken.’

‘Het tuincentrum is al een tijdje geleden gestopt met zijn activiteiten. En dus zijn we met elkaar in overleg gegaan om te kijken naar de mogelijkheden. Want deze locatie – in het centrum van Tuk – is een mooie plek om te wonen. We schatten in dat er ruimte is voor zo’n 40 tot 50 woningen voor jong en oud, zowel koop als huur. Daarmee kunnen we perspectief bieden aan inwoners die op zoek zijn naar een woning’, licht woonwethouder Melvin Smit toe. Met de gewenste aankoop van de grond zet het college in op een zogenaamde inbreidingslocatie die omringd is door bestaande woningbouw. En die locatie is volgens wethouder Marcel Scheringa rendabel: ‘We hebben berekend dat we de grondexploitatie sluitend kunnen maken. Daarmee is er sprake van een verantwoorde investering.’ 
De locatie in Tuk is zo’n 2 hectare groot. Op het perceel staat nu nog een grote kas. Het woonhuis met het naastgelegen perceel blijft in eigendom van de huidige eigenaar. Om de grond aan te kunnen kopen en de plannen verder te kunnen uitwerken, vraagt het college de gemeenteraad om een bedrag van circa € 1,5 miljoen. 

Wethouder Melvin Smit: ‘Als de gemeenteraad akkoord gaat met deze investering, dan hebben we de eerste stap gezet en kunnen we verder werken aan een stedenbouwkundig ontwerp en aan de slag met de voorbereidingen voor het opstellen van een Omgevingsplan. Bij dat traject gaan we de omwonenden en inwoners van Tuk nadrukkelijk betrekken. Ons doel is een mooie, natuurinclusieve en klimaatadaptieve woonwijk die past bij de omgeving en voldoet aan de vraag die er is.’ 

Het voorstel staat op de agenda van de Politieke Markt van 12 december 2023.